Okullar Açılırken Çocuklarınızı Eğitimi Güvende mi?

Çocuklarının eğitimlerini güvence altına almak isteyen ebeveynler, eğitim sigortası ile vefat ve maluliyet gibi beklenmeyen durumlara karşı tedbir alıyor. Risk veya birikim teminatı sağlayabilen eğitim sigortası, çocukların eğitime ara vermeden devam etmelerini sağlıyor.

Günlük hayatta karşımıza çıkabilecek riskler her geçen gün çok daha fazla çeşitlenebiliyor. Sigortacılar, tüm risklere ve kötü ihtimallere karşı en uygun teminatlarla çok sayıda yeni ürün sunmaya devam ediyor. Sigorta türleri denildiğinde akla gelen sağlık, hayat, trafik sigortası gibi seçeneklere göre nispeten geri planda kalsa da aslında eğitim sigortası seçeneği de son derece önemli ve çocuklu ailelerin yaptırması gereken sigorta paketlerinden birisi. Yeni bir okul dönemi açılırken eğitim sigortaları da çoğu ailenin gündeminde. Çocuklarının eğitimini risklere karşı güvenceye almak isteyen anne-babalar okul giderlerini ve dolayısıyla çocuklarının eğitimlerini teminat altına alan sigortalara yöneliyor. Ayda 30 lira gibi düşük primlerle sunulan eğitim sigortaları başta vergi olmak üzere pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.
Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı, sadece vefat teminatı seçildiğinde 80’i, vefat ve maluliyet ek teminatıyla birlikte seçildiğinde ise 65’i geçmiyor. Ebeveynler bu ürünü neden alsın? 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, dilerlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabiliyor. Eğitim sigortası sadece kendi çocuklarını ekonomik güvence altına almak isteyen birinci dereceden anne ve babaları, yani ebeveynleri içermiyor. İsterseniz bir yakınınızın çocuğu için de kendi adınıza eğitim sigortası yaptırabilirsiniz. Amca, dayı, hala, teyze, dede veya büyükanne gibi söz konusu çocuğun yakınlarından olan kişiler de lehtar olarak bir çocuğu göstererek eğitim sigortası yaptırmak hakkına sahip olabiliyor.
Aslında eğitim sigortası her şeyden önce kişinin kendisini değil çocuklarını güvence altına almayı amaçlayan bir ürün. Aileler çocuklarının, kendi başlarına gelmesi muhtemel bir kaza ya da vefat durumunda eğitimlerine devam etmelerini sağlayan ve bunu ekonomik bir güvenceyle gerçekleştiren eğitim sigortası, tüm eğitim seviyeleri için geçerli.
Peki bu sigorta türü kişiye neler sunuyor? Eğitim ile ilgili tasarruf etmek ne kadar mantıklıysa öte yandan olumsuz durumlara karşı da sigorta yaptırmak bir o kadar tasarruf seçeneği olarak değerlendirilebilir. Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde, ebeveynlerin hesapta olmayan bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor.
Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamı içerisine alabiliyor.

OKULLAŞMA ORANI YÜKSELDİ
Ülkemizde yaklaşık olarak 24 milyon öğrenci olduğu biliniyor. Bu rakamın 17 milyon 560 bini ortaöğretim, 6 milyonu ise yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor. Bu da demek oluyor ki, Türkiye’de eğitim sigortası alanında büyük bir potansiyel var. Potansiyel müşteriyi bilinçlendirmek de sigortacılara düşüyor.
Hürriyet’in haberine göre, okul öncesi ve ortaöğretimde kızların eğitimi açısından özellikle dikkat çeken bir artış gerçekleşti. Okul öncesi 3 yaş yüzde 9.68’ten yüzde 37.55’e, 4 yaş yüzde 16.78’den yüzde 50.92’ye, 5 yaş ise yüzde 72.21’e yükseldi. İlköğretim yüzde 98’den 99.42’ye, ortaöğretim yüzde 62’den yüzde 81.96’ya çıktı. Kızların lise eğitimine devam etme oranı da yüzde 80’lere ulaştı. Başka bir veriye göre ise son iki yılda Türkiye’de okuyan yabancı öğrenci sayısı 3 kat artarak 50 bine yaklaştı.

Eğitim sigortası başvurusu yaparken bilinmesi gereken noktalar:
* Öncelikle başvuru için 18 ile 70 yaş arasında olmak yeterli.
* Eğitim sigortalarından eğitimin süresine bağlı olarak en az 5,
en fazla 20 yıl yararlanılabilir.
* Sigortalı, primlerini dövize endeksli olarak da belirleyebilir, ödemelerini buna göre de taksitlendirebilir.
* Unutmayın ki sigorta sahibi, yani başvuru yapıp sigorta yaptıran kimse yalnızca o kişinin başına gelebilecek kaza ve vefat durumlarında eğitim sigortası tazminatı ödeniyor. Bu yüzden de aileden kim için vefat durumu geçerli olursa olsun, yalnızca sigortalı olarak ismi geçen kişinin teminat kapsamındaki riskleri yaşaması şartı koşuluyor.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ: Eğitim sigortaları birikim olanağı sağlıyor
Günümüzde eğitim harcamalarının çocuklarını, özel eğitim kurumlarına göndermek isteyenler için önemli bir masraf kalemi olduğunu söyleyen TSB Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ, eğitim sigortalarının uzun dönemli birikim olanağı sağlayarak kaynak oluşturma imkânı sunduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ, günümüzde eğitim harcamalarının önemli bir masraf kalemi olduğunu söyledi. Çocuklarını özel eğitim kurumlarına göndermek isteyen ailelerin kaynak oluşturmaları gerektiğini belirten Özdağ, eğitim sigortasının özel eğitim kurumlarının finansmanında vefat, maluliyet, işsizlik gibi durumlarda güvence verdiğini ifade etti. Eğitim sigortalarının uzun dönemli birikim olanağı sağlayarak kaynak oluşturma imkânı sunduğuna değinen Özdağ, “Sektördeki eğitim sigortaları, hayat sigortaları ya da ferdi kaza sigortaları ile beraber sunulan ve ürün yapısına göre risk veya birikim teminatı sağlayabilen, taşıyabilen ürünlerdir. Genellikle teminatlar enflasyona karşı korunma amaçlı olarak dövize endeksli olarak düzenlenmektedir. Risk teminatı ile sigorta ettirenin vefatı durumunda sigortalı çocuk güvence altına alınmaktadır; birikim teminatıyla da çocuk için ödenen primler seçilen süre içinde birikip her yıl kâr payıyla büyüyüp yatırıma dönüşmektedir” şeklinde konuştu.
Ülkemizde eğitim sigortalarına olan talebin beklenen düzeyde olmadığını dile getiren Kerem Özdağ, ilerleyen zamanlarda ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte bu üründe kayda değer bir büyüme sağlanabileceğini söyledi. “Eğitim sigortalarına yönelik talep, sigorta bilincinin yerleşmesi ve ürün tasarımlarının artması ile artacaktır” diyen Özdağ şu şekilde konuştu: “Bu kapsamda tanıtım ve bilgilendirme araçlarının artırılması gerekmektedir. Bunun yanında eğitim sigortaları için oluşturulacak vergi teşvikleri, bu alanda büyümeye katkı sağlayacaktır.”

NN Hayat ve Emeklilik Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt: Toplumu bilinçlendirmek sigortacılara düşüyor
Türkiye’de ailelerin en önemli hedefinin çocuklarına iyi bir eğitim vererek geleceklerini garanti altına almak olduğunu dile getiren NN Hayat ve Emeklilik Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt, eğitim sigortasının çocukların iyi bir gelecek sahibi olması için önemli bir araç olduğunu söyledi. Kurt, ailelerin bu konuda endişe duymadan küçük primler ödeyerek, çocuklarını güvence altına almaları gerektiğini belirtti.

NN Hayat ve Emeklilik Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt, eğitim sigortasının çocukların iyi bir gelecek sahibi olmalı için önemli bir araç olduğunu söyledi. Ailelerin bu konuda endişeli olduğunu belirten Melek Kurt, ailelerin en önemli hedefinin çocuklarına iyi bir eğitim vererek geleceklerini garanti altına almak olduğunu dile getirdi. Bunu eğitim sigortası ürünleriyle küçük primler ödeyerek yapabileceklerini aktaran Kurt, “Böylece öngörülmeyen risklere karşı koruma sağlayarak ebeveynler, eğitim hayatı devam ederken çocuklarının yanlarında olmasalar dahi eğitim sigortaları ile çocuklarının eğitim masraflarını karşılayarak iyi bir gelecek için güzel bir adım atmış olurlar. NN Hayat ve Emeklilik olarak 2015 yılı içerisinde öncelikli hedeflerimizden biri yeni bir eğitim sigortası ürünü ile ailelerin yanında olmak. Eğitim sigortasını Önce Sen mottosu ile yola çıktığımız ve aileleri, müşterileri işimizin odağına koyduğumuz yeni markamız ile örtüştüğünü düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Türk insanı için en önemli odak noktasının aile olduğunu vurgulayan Melek Kurt, çocukların eğitimi ve bu eğitimin kesintisiz sürmesinin önemine değindi.
Bununla birlikte eğitim sigortasının Türkiye’de henüz istenilen yerde olmadığını ifade eden Melek Kurt şu şekilde konuştu: “Alışkanlıklarımız gereği kaderci bir toplumuz. Oysa basit adımlarla hem çocuklarımızın geleceğini hem de malul kalıp çalışamama gibi bir durumda kendi geleceğimizi korumak mümkün. Yine de eğitim seviyesinin artması, gelir düzeyinin artması ve toplumun bilinçlenmesi ile bu tip ürünlere ilgili yavaş da olsa artıyor.”

‘EĞİTİM SİGORTASI PAHALI BİR ÜRÜN DEĞİL’
Eğitim sigortasının gelişmesi için hayat branşının gelişmesi gerektiğini ifade eden Kurt, bunun sigorta bilincini artırmak için önemli bir adım olduğunu dile getirdi. “Toplumun bilinç seviyesini yükseltmek sigorta şirketlerine düşüyor” diyen Melek Kurt toplumu bilinçlendirmek adına şu şekilde konuştu: “Çok karmaşık gibi görünen, ürün ve koşulları basit bir dille anlatabilmek. Aracılara düşen rol kişilerin ihtiyaçlarını anlayarak onlara hayatlarının doğru anlarında doğru ürün ve değeri önermek. Bununla birlikte şunu da belirtmek isterim ki; eğitim sigortası ürünleri sanıldığı kadar pahalı ürünler değil. Günde birkaç liraya uzun süreli koruma sağlanıp çocukların gelecekleri rahatlıkla güvence altına alınabilir.”

AIG Sigorta Ferdi Kaza Sigortaları Müdürü Burcu Ertan Sıtkı: Eğitim sigortası çocukların geleceği için büyük destek
Yeni bir eğitim-öğretim yılının başlamasıyla eksikliği en çok hissedilen eğitim sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğine değinen AIG Sigorta Ferdi Kaza Sigortaları Müdürü Burcu Ertan Sıtkı, eğitim sigortasının çocukların gelecekleri için büyük bir destek olduğunu söyledi.

AIG Sigorta’nın her daim müşterilerinin yanında olduğunu hatırlatan AIG Sigorta Ferdi Kaza Sigortaları Müdürü Burcu Ertan Sıtkı, çocukların geleceklerini güvence altına alan eğitim sigortasının önemine değindi. Eğitim sigortasının çocukların gelecekleri için büyük bir destekçi olduğunu söyleyen Sıtkı, yeni bir eğitim-öğretim yılının başlamasıyla eksikliği en çok hissedilen eğitim sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ebeveynlerin çocuklarını bu ürünle güvence altına alabileceğine dikkat çeken Sıtkı, “Çağdaş dünyada, eğitimin ‘gelecek’ olduğunun bilincinde olan her ebeveyn çocuğunun en iyi eğitimi almasını amaçlar. Bu nedenle, aileler hiçbir masraftan kaçınmayarak çocuklarını en iyi şekilde eğitim göreceği okullara gönderirler ve çocuklarının eğitimlerinin kesintiye uğramadan sürmesi en büyük temennileridir.
AIG Sigorta olarak eğitim sigortasıyla sigortalının kaza sonucu yaşam kaybı veya sürekli sakatlığı durumunda sigorta kapsamındaki çocuğun bakım ve eğitim giderlerini, poliçede belirlenen süre ve teminat tutarı dâhilinde güvenceye alıyoruz. Eğitim sigortası ile sadece kaza sonucu değil deprem ve terör sonucu meydana gelebilecek yaşam kaybı ve sürekli sakatlık durumları da teminat altına alınabiliyor. AIG Sigorta, bu poliçe ile sunmuş olduğu, özel teminat, prim ve avantajlar sayesinde çocukların eğitimini ve geleceğini garanti altında alıyor” diye konuştu.

‘ÇOCUĞUNUZA DESTEK OLUN’
“Çocuğunuzun hayalini kurduğu eğitim ve geleceğini güvenli kılacak mesleğe sahip olması için ona destek olun” diyen Sıtkı, çocuğun gideceği ya da devam etmekte olduğu okulun yıllık giderleri esas alınarak hazırlanan ve USD döviz cinsiyle hazırlanan bu sigortanın, ebeveynleri enflasyona karşı da koruduğunu sözlerine ekledi.
AIG Sigorta’nın eğitim sigortası ürünleri hakkında bilgi veren Sıtkı şu şekilde konuştu: “Eğitim sigortası için teminat limitleri yıllık 1.500 ila 21.000 dolar arasında olup, teminatın ödenme süresi 2 ila 12 yıl arasında değişiyor. İkinci çocuğun sigortalanması halinde, ikinci ebeveyn/çocuğa bir yıllık poliçe süresi dâhilinde kazalara karşı ölüm ve sürekli sakatlık teminatları ile sigortalayabilirsiniz. Teminat tutarları, öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak sigorta ettiren tarafından belirlenmekte olup, her yıl kalan sigorta süresiyle doğru orantılı olarak azalıyor ve sigorta primi teminatlara, yaşa ve teminat tutarına göre değişiyor.”

kaynak: sigortacigazetesi