Çerez Politikası

RÖNESANS REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİK ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Hakkında
Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi (“ Rönesans ”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında, deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı uygulamalardan (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, (https://www.ronesansbroker.com/ internet sitesinin (“Site”) yayını sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımına bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Bu bilgilendirme ile, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi https://www.ronesansbroker.com/ adresinde yer alan Rönesans Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulunmaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları
Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi , Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezlerle kişisel veriler işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi, kolaylaştırıcı fonksiyonlar üstlenmektedir.
Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırılan uygulamalardır.

Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir. Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve el kişilerle paylaşılabilir. Verilerin aktarıldığı taraf, bu kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabilir.

Site’de Kullanılan Çerezler
Site’de kullanılan farklı türdeki çerez aşağıdadır. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret edilen Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret edilen site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler
Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru çalışması için zorunludur. Site’de oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinde etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde Site kullanımı ve performansı analiz edilerek sunulan hizmetler daha iyi hale getirilmektedir. Ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları görüntülediği, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı, olası problemleri çerezler tespit etmektedir.


Çerez    Açıklama
ASP.NET_SessionId    Bu çerez sadece bir giriş alanındaki web siteleri üzerinde kullanılır. Web sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan
gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. (Tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.)
_ga    Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi
amaçlar.
_gat    Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri
deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.
_gid    Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir tanımlama bilgisidir Google tarafından herhangi bir bilgi sağlanmamıştır. Görüldüğü kadarıyla ziyaret edilen her bir sayfa için benzersiz bir değer kaydeder
ve günceller.
_ym_d    Bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup
olmadığını belirler
_ym_isad    Kullanıcının ilk site oturumunun tarihini kaydeder.
_ym_metrika_enabled,
_ym_mp2_substs_    Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex
şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanır.
_ym_uid    Oturum Tekrarı'nın doğru çalışmasını sağlar.
_ym_visorc_20637298    Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex
şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanılır.
metrika_enabled    Bu çerez ziyaretçinin tercihine uygun reklamlar sunmak için ziyaretçileri birden fazla web sitesinde
izlemek amacıyla kullanılır.

Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü
Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihleri kişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.


Adobe Analytics    http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL    https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-
settings-on-browser
Google Adwords    https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome    http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer    https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies
MozillaFirefox    http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera    http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari    https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Hakları
Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kşisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun    ve    ilgili    diğer    kanun    hükümlerine    uygun    olarak    işlenmiş    olmasına    rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

S konusu haklara ilişkin talepler, (https://www.ronesansbroker.com/) adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” belgesinde belirtilen yöntemlerle Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi ’ne iletilmesi halinde başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi'nin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi olarak Site’de ki çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir, Site’ye yeni çerezler eklenebilir.

Aydınlatma metninin hükümlerini Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla yürürlük kazanır. Son güncelleme tarihi metnin başındadır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik Anonim Şirketi tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik A.Ş

Çerez Politikası