Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası, mülk sahiplerinin, özellikle ev ve iş yeri sahiplerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı maddi güvencesini sağlayan bir sigorta türüdür. İşlevsel olarak, yangın sigortası, sigortalı mülkte yangın, yıldırım, infilak gibi durumlar sonucu meydana gelebilecek hasarların onarım ve yeniden inşa maliyetlerini karşılar.

Yangın sigortası poliçesi, bir anlaşma gereği sigorta şirketi tarafından belirli bir prim karşılığında sunulur. Poliçenin kapsamı ve teminat limiti, sözleşmedeki koşullara bağlıdır. Örneğin, bazı poliçeler sadece yangın hasarını kapsarken, diğerleri ayrıca yıldırım, infilak ve bazen sel veya deprem gibi diğer riskleri de kapsayabilir.

Yangın sigortasının temel işlevi, mülk sahiplerine maddi güvence sağlamaktır. Bir yangın veya benzeri bir durum, genellikle beklenmeyen ve büyük maddi hasara neden olan bir olaydır. Bu tür olaylar sonrasında gerekli onarımlar ve yeniden inşa işlemleri, mülk sahipleri için önemli mali yükler oluşturabilir. Yangın sigortası, bu tür mali yüklerin hafifletilmesine yardımcı olur.

Hasar meydana geldiğinde, sigortalı kişi genellikle sigorta şirketine bildirimde bulunur. Ardından, sigorta şirketi hasarı incelemek için bir eksper gönderir. Eksper, hasarı değerlendirir ve mülkün yeniden inşası veya onarılması için ne kadar ödeme yapılması gerektiğini belirler.

Yangın sigortası kapsamı oldukça geniş bir sigorta çeşididir. Bina, konut ve işyeri dışında binanın dışındaki kömürlük, su deposu, müştemilat ve garaj gibi yerler de yangın sigortası kapsamında bulunmaktadır. Bunun yanı sıra binanın üzerinde veya içinde yer alan asansör, yürüyen merdiven, TV anteni ve tesisat gibi binanın tamamlayıcısı olmayan kısımlar da yangın sigortası teminatları arasında bulunabilmektedir. Yangın sigortası poliçelerinde bulunan ana teminatlara ek olarak, sigortalı kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre seçilebilen deprem ve ek teminatlar ile yangın sigortasının kapsamı genişletilebilmektedir. Yangın sigortası, konutu ya da binayı, muhteviyatını; makine tesisat, demirbaş ve camlarını yangın sigortası poliçesinin ana teminatları ve seçilebilen ek teminatlar ile garanti altına almaktadır. Yangın sigortası poliçesi hem taşınır hem de taşınmaz mallara düzenlenebilmektedir.

Yangın sigortası poliçesinde bulunan ana teminatlar, infilak (patlama), yıldırım ve yangındır. Sigorta şirketleri, yangın ve yangının sebep olabileceği durumlara karşı binaları güvence altına almaktadır. Böylece sigortalı kişiler, yangının sebep olabileceği maddi yıkımlara karşı güvence altında olmaktadırlar. Kişiler bu ana teminatlara ek olarak kendi istek ve ihtiyaçlarına göre deprem ve ek teminatlar ile poliçe kapsamını genişletebilmektedirler.

 

Yangın sigortası ana teminatları sigorta şirketine göre değişmemektedir. Ancak yangın sigortası poliçesi yaptırmak isteyen kişiler, yangın sigortası kapsamında yer alan ana teminatlara ek olarak kendi istek ve ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri ek teminatlar ile yangın sigortası poliçesini genişletebilmektedirler. Yangın sigortası ek teminatları şu şekilde belirtilebilir:

 

 • Dolu
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kar Ağırlığı
 • Duman
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık Halk Hareketleri, Terör ve Kötü Niyetli Hareketler
 • Kara Taşıtları ve Hava Taşıtları Deniz taşıtları
 • Yer Kayması
 • Sel ve Su Baskını, Seylap

Yangın sigortası kapsamı ana teminatlar ve ek teminatlar ile oldukça genişletilebilmektedir. Ancak yangın sigortası kapsamı dışında kalan bazı durumlar da bulunmaktadır. Yangın sigortası teminat dışında kalan haller şu şekilde belirtilebilir:

 

 •  Aşırı hararet
 •  Buhar kazanının patlaması
 •  Sigortalı malın mum ve ütü gibi nesneler ile yanması
 •  Sigortalı cihazlarda basınca bağlı olarak meydana gelen deformasyonlar
 •  Devlet yaptırımları sebebi ile oluşan hasarlar
 •  Elektrikli aletlerin yangın haricinde kendi aksamlarında hasar meydana gelmesi
 •  Sigortalı eşyanın işlenmek amacı ile ateşe tutulması ve bu durumun sonucunda meydana gelen teknik arızalar
 •  Sigortalı kişinin kendisinin gerçekleştirdiği ya da hasarın artmasında payının bulunduğu durumlar
 •  Herhangi bir nükleer yakıt ya da nükleer yakıtın yanması sonucunda meydana gelen zararlar
 •  Ayaklanma, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, isyan, istila ve savaş sonucunda meydana gelen hasarlar

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster otur zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.