Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası; genel ve özel şartlar çerçevesinde hem uluslararası alanda hem yurtiçinde kara, hava, demir ve denizyolu taşımacılığında meydana gelebilecek sorunlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Hasara ilişkin masraflar poliçede belirten limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanır. Nakliyat sigortası sayesinde kazadan kaynaklanan hasarların yanı sıra doğal afet gibi beklenmedik olaylar sonucu meydana gelen kazalara karşı da teminat sağlanır.

Nakliyat Sigortası Türleri Nelerdir?

Nakliyat sigortaları, taşınan eşyaların türüne ve taşımanın yapıldığı birime göre farklı kategorilere ayrılır. Nakliyat sigortası çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Bu sigorta türü, kara, deniz, hava veya deniz yolunda taşımacılığı esnasında yaşanabilecek kaza ve kaybolma durumlarına karşı güvence sağlayan bir nakliyat sigortası türüdür. Emtia sigortası kendi için 3 ayrı kategoriye ayrılır; bu alt kategoriler, tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır.

Tam ziya teminatı: Taşıma sırasında kullanılan aracı ve tüm ürünleri teminat kapsamına alır.

Dar teminat: Nakil aracının kaza yapması sonucu taşınan emtiada meydana gelen zarara ilişkin masrafları karşılar.

Geniş teminat: Poliçede belirtilen istisnalar dışında taşıma sonucu meydana gelen tüm zarar ve hasarları teminat alına alır. Geniş teminat; deniz ve demir yolunda Enstitü Yük Klozları (A), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları şartlarına tâbidir.

Poliçe kapsamına alınabilecek nakliyat sigortası ek teminatları ise grev, terör teminatı ile harp teminatıdır. Ek prim ödeyerek bu teminatları da poliçe kapsamına dahil edebilirsiniz.

Emtia Nakliyat Sigortası Poliçe Türleri Nelerdir?

Kati poliçe: Yüklemeden önce gerekli bilgiler iletilerek düzenlenen ve sefer bazlı olan poliçelerdir.

Flotan poliçe: Bankaların akreditifli işlemlerde yükleme öncesi talep ettikleri yükleme detaylarının yer aldığı bir ön poliçedir.

Nakliyat abonman sözleşmesi: Önceden belirlenen teminat limiti, poliçe süresi ve primler dahilinde yapılan bütün sevkiyatlar için teminat sağlayan her bir yükleme için ayrı ayrı alt poliçelerle düzenlenen bir sözleşmedir.

Blok abonman poliçe: Sigortalı ve sigorta şirketinin anlaşarak belirledikleri teminat limiti, şartları ve poliçe süresi göz önünde bulundurularak tüm sevkiyatlar için teminat sağlayan, tek seferde yıllık taşıma bedelinin bildirildiği poliçelerdir.

Para, mücevher ve değerli kâğıt transferinde kullanılan bir sigorta çeşididir. Kıymetli eşyanın firmadan alınıp varış noktasına teslim edilmesine kadar geçen sürede eşyada meydana gelebilecek hasar veya kaybolma durumu kıymet nakliyat sigortası kapsamında değerlendirilir. Ayrıca kıymet nakliyatı sigortasına soygun ve gasp gibi durumlar da dahil edilebilir.

 

Özel amaçla kullanılan yat ve teknelerin transferi sırasında meydana gelebilecek problemlere karşı güvence sağlayan sigorta türüdür. Tekne-yat sigortası sayesinde tekne ve yatlar doğal afet ve çeşitli kazalara karşı korunur. Ancak sigorta şirketinden onay almadan önce yapılan tadilat işlemleri sonucu tekne, sigorta kapsamından çıkar. Bu nedenle poliçe genel şartlarının detaylıca incelenmesi gerekir.

Aşağıda sıralanan sigortalar da nakliyat sigortası kapsamında değerlendirilir.

  •  Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası
  •  Liman İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası
  •  Marina İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası
  •  Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası
  •  Tersane İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası
  •  Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
  •  Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası