Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

Enerji Sigortaları

 

Enerji sigortası, petrol, gaz, elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji sektörleri dahil olmak üzere enerji sektörüyle ilişkili riskleri teminat altına alan özel bir sigorta türüdür.

 

Enerji sigortası, enerji sektörünün doğasında olan önemli risklerin azaltılması ve operasyonları aksatabilecek, maddi hasara yol açabilecek veya sorumluluk doğurabilecek beklenmedik olaylara karşı finansal koruma sağlamak için gereklidir. Sigortacılar, sigorta kapsamını sigortalı tarafın özel ihtiyaçlarına ve risklerine göre uyarlamak için genellikle her bir enerji projesi veya operasyonuyla ilişkili benzersiz riskleri değerlendirir.

 

Enerji sektörü için sigorta çözümleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

1. Mala Yönelik Zararlar: Rafineriler, boru hatları, enerji santralleri, sondaj kuleleri, yenilenebilir enerji tesisleri gibi fiziki varlıkları yangın, patlama, doğal afet, ekipman arızası gibi risklere karşı teminat altına alır.

 

2. İş Durması Sigortası: Sigorta kapsamındaki tehlikeler nedeniyle enerji üretiminde veya faaliyetlerinde meydana gelebilecek kesintilerden kaynaklanan mali kayıpları teminat altına alır. Bu, gelir kaybını, kesintiyi hafifletmek için yapılan ekstra masrafları ve maaş bordrosu ve kredi ödemeleri gibi devam eden masrafları içerebilir.

 

3. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası: Enerji operasyonları sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedensel yaralanma, mal ve çevre zararlarını teminat altına alır. Bu, petrol sızıntısı, gaz sızıntısı veya ekipmanın karıştığı kazalar gibi olayları içerebilir.

 

4. Çevre Sorumluluk Sigortası: Temizlik maliyetleri, yasal giderler ve çevreye verilen zararlar dahil olmak üzere, enerji faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilikle ilgili yükümlülükleri teminat altına alır.

 

5. İnşaat ve Kurulum Sigortası: Enerji altyapısının inşaatı ve kurulumundan kaynaklanan gecikmeler, kusurlar, taşıma veya kurulum sırasındaki hasarlar gibi riskleri kapsar.

 

6. Mesleki Sorumluluk Sigortası: Mühendisler, danışmanlar ve yükleniciler gibi enerji profesyonellerini, hizmetlerindeki ihmal, hata veya eksiklik iddialarına karşı korur.

 

7. Deniz Kirliliği Sorumluluk Sigortası: Gövde hasarı, kargo kaybı veya hasarı ve çarpışma veya petrol sızıntısı sorumluluğu da dahil olmak üzere, enerji ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili riskleri kapsar.

 

8. Offshore Sigortası: Sondaj platformları, üretim tesisleri ve destek gemileri dahil olmak üzere açık deniz enerji operasyonlarını kapsar. Bu, mülk hasarı, iş kesintisi ve açık deniz operasyonlarına özgü sorumluluk risklerini kapsayabilir.

 

9. Yenilenebilir Enerji Sigortası: Rüzgar santralleri, güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik tesisleri ve diğer yenilenebilir enerji projelerine özel sigorta ürünleri. Bu, ekipman hasarı, iş kesintisi ve performans garantilerini kapsayabilir.

 

10. Siber Sorumluluk Sigortası: Enerji şirketlerini, operasyonları kesintiye uğratabilecek, hassas bilgileri tehlikeye atabilecek veya mali kayıplara yol açabilecek siber tehditlere ve veri ihlallerine karşı korur.

 

11. Politik Risk Sigortası: Yabancı ülkelerdeki enerji yatırımlarını veya operasyonlarını etkileyebilecek siyasi istikrarsızlık, kamulaştırma, para birimi kısıtlamaları ve diğer siyasi olaylara ilişkin riskleri kapsar.

 

Enerji sigortası, endüstrinin çeşitli sektörlerindeki çok çeşitli enerji tesislerini kapsar. Tipik olarak sigorta kapsamı gerektiren temel enerji tesisi türlerinden bazıları şunlardır:

 

 •  Rafineriler
 •  Petrol ve gaz sondaj kuleleri
 •  Petrol ve gaz boru hatları
 •  Depolama terminalleri
 •  Gaz işleme tesisleri
 •  LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) terminalleri
 •  Petrol ve gaz arama sahaları
 •  Kömürle çalışan elektrik santralleri
 •  Doğal gazla çalışan enerji santralleri
 •  Nükleer enerji santralleri
 •  Hidroelektrik santraller
 •  Rüzgar santralleri
 •  Güneş enerjisi santralleri
 •  Biyokütle enerji santralleri
 •  Jeotermal enerji santralleri
 •  Rüzgar santralleri (karada ve denizde)
 •  Güneş fotovoltaik (PV) kurulumları (fayda ölçeğinde ve dağıtılmış)
 •  Hidroelektrik barajlar ve tesisler
 •  Biyokütle enerji santralleri
 •  Jeotermal enerji santralleri
 •  Gelgit ve dalga enerjisi tesisleri
 •  Yüksek gerilim iletim hatları
 •  Trafo merkezleri
 •  Dağıtım ağları
 •  Güç transformatörleri
 •  Anahtarlama istasyonları
 •  Enerji depolama tesisleri
 •  Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller
 •  Basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisleri
 •  Volanlı enerji depolama sistemleri
 •  Açık deniz petrol ve gaz platformları
 •  Açık deniz rüzgar santralleri
 •  Açık deniz trafo merkezleri
 •  Açık deniz sondaj kuleleri
 •  Yüzer LNG tesisleri
 •  Endüstriyel prosesler, bölgesel ısıtma veya diğer uygulamalar için hem elektrik hem de faydalı termal enerji (ısı) üreten tesisler.
 •  Atık malzemeleri yakma veya diğer termal işlemler yoluyla elektriğe veya ısıya dönüştüren tesisler.