Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

Hasar Yönetimi

Hasar sonrasında oluşan zarar maliyetini yönetmek ve tazminat talebinde en doğru sonuca ulaşabilmek için izlenecek stratejiler kritik önem taşır. Uğranan zararı telafi ederken tazminat taleplerini etkili bir şekilde çözmek çok önemlidir.

Bu disiplin ile Rönesans olarak, tüm branşlardaki hasarlara ilişkin uzmanlığı ve profesyonelliği sigortalılarımıza sunmaktan gurur duymaktayız. İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel çözümler sunuyoruz. Farklı sigorta branşlarında uzun yıllara dayanan bilgi/birikim ve tecrübeye sahip ekibimiz, müşterilerimizin hasarlarının yönetilmesinde, kompleks hasarların takibinde gerekli organizasyon ve danışmanlığı sağlamayı amaçlar.

 

Hasar Departmanımızın Başlıca Sunduğu Hizmetler

 •  Hasarın ihbarından sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerin yönetimi sağlanır.
 •  Söz konusu hasarların meydana gelişi ile ilgili olarak poliçe teminatlarının incelenip gerekli yönlendirmeler yapılır.
 •  Hasar dosyası sonuçlanana kadar Sigortalılarımıza düzenli bilgilendirme yapılır.
 •  Kompleks hasarlarda özel danışmanlık hizmeti verilir.
 •  Konusunda uzman ekip üyelerimiz, hasar / tazminat süreçlerini sorunsuz, doğru ve hızlı olarak sonuçlandırılmasını hedefler.

Hasar Anında İstenen Evraklar

 •  Trafik Kazası Tespit Tutanağı/ Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı / İfade ve Görgü Tespit Tutanağı
 •  Zabıt veya Tutanak olmayan durumlarda Beyan
 •  Olay yeri kaza resimleri
 •  Ruhsat Fotokopisi
 •  Ehliyet Fotokopisi
 •  Alkol Raporu
 •  İkili ya da zincirleme bir trafik kazası ise karşı araçların ehliyet,ruhsat ve trafik poliçesi fotokopileri
 •  Hasar onarım gerçekleştirildi ise onarım faturası
 •  Araç üzerinde rehin var ise sigortalıya ödeme yapılabilir D/M muvafakati
 •  IBAN bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Aracın Çalınması Halinde

 •  Karakol müracaat tutanağı
 •  Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları (Çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda)
 •  Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 •  Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı
 •  Maliyeden borcu yoktur yazısı
 •  Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
 •  Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
 •  Asıl ve yedek anahtarlar
 •  Vekaletname

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi gerekmektedir.

 •  Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 •  Ruhsat fotokopisi
 •  D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

Değer Kaybı Hasarları

 •  Değer kaybı talep beyanı
 •  Zarar gören aracın kilometre (KM) bilgisi
 •  Trafik kazası tespit tutanağı veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
 •  Ruhsat fotokopisi ve Ehliyet fotokopisi
 •  Aracın olay resimleri (kazaya karışan diğer araçlarla birlikte)
 •  Hasar onarım ile ilgili Eksper raporu
 •  Onarım faturası
 •  IBAN bilgisi

Cam Kırılma Hasarları

 •  Zabıt veya beyan
 •  Fatura (Eksper gönderilmediği durumlarda)
 •  Trafik kazası tespit tutanağı veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
 •  Hasarla ilgili fotoğraflar
 •  Ruhsat Fotokopisi
 •  Ehliyet Fotokopisi
 •  IBAN bilgisi

Maddi Hasarlar İçin

 •  Trafik kazası tespit tutanağı veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
 •  Alkol raporu
 •  Olay yeri kaza resimleri (kazaya karışmış diğer araçlar ile birlikte)
 •  Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 •  Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
 •  Iban bilgisi

Vefat Halinde

 •  Trafik kazası tespit tutanağı
 •  Alkol raporu
 •  Ölü muayene otopsi raporu
 •  Defin ruhsatı
 •  Veraset İlamı
 •  Aile nüfus kayıt örneği
 •  Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Yaralanma Halinde

 •  Kaza tespit tutanağı
 •  Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 •  Tedavi masrafları
 •  Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
 •  Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 •  İtfaiye raporu
 •  Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanakları
 •  Talepname
 •  Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 •  Muhasebe kayıtları (Faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
 •  Tapu veya kira kontratı
 •  Savcılık İddianamesi ve takipsizlik kararı
 •  Hasar fotoğrafları
 •  Rehin var ise olumlu D/M muvafakati
 •  Vergi Levhası
 •  Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 •  Iban bilgisi

Fırtına Hasarlarında

 •  Meteoroloji raporu (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar fırtına olarak kabul edilmektedir)
 •  Sigortalı beyan ve talep yazısı
 •  Tapu veya kira kontratı
 •  Hasar fotoğrafları
 •  Vergi Levhası
 •  Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 •  İban bilgisi

Dahili Su / Sel - Su Baskını Hasarlarında;

 •  Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
 •  Hasar talepnamesi
 •  Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 •  Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 •  İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
 •  Hasar fotoğrafları
 •  Vergi Levhası
 •  Iban bilgisi

Hırsızlık Hasarlarında

 •  Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı
 •  Talepname
 •  Muhasebe kayıtları (Çalınan kıymetlerin alış faturaları, işyeri ise hasar tarihli mizan)
 •  30 gün sonra çalınan mallar bulunamamış ise ilgili karakolun bulunamadı yazısı
 •  Hırsızlık tahribatı varsa fotoğrafları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Genel Evraklar

 •  Hasar tarihinden önceki üç yılın Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve ekleri
 •  Hasar tarihinden önceki üç yılın Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri
 •  Hasar tarihinden önceki yıla ait bütçe ve hasarın meydana geldiği yıla ait bütçe
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait YMM Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Kapasite Raporları
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait resmi envanter defteri
 •  Yatırım Teşvik Belgeleri
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Bağımsız Denetim Raporları

Muhasebe Evraklar

 •  Hasar tarihinden önceki üç yılın Bilançoları ve Gelir Tabloları (Vergi Dairesine verilen)
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri Gelir Tabloları ve maliyetlerin yapılmış haliyle ayrıntılı genel mizanları
 •  Hasar tarihinden önceki üç yılın aylık devirsiz (kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
 •  Hasar tarihinden geriye dönük 1 yıllık aylık bazda devirsiz(kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri

Planlama Ve Maliyet Evrakları (Yönetim Muhasebesi Evrakları)

 •  Hasar tarihi itibariyle hasarlanan makinelerde hangi üretim maliyeti sisteminin kullanıldığı hakkında bilgi ve bu maliyet sisteminin evrakları
 •  Üretimle ilgili ayrıntılı stok listeleri, yoksa muhasebe dışı listeler hasar tarihi itibariyle makinelerin hacim-kar analizleri
 •  Dönem başı stokları, hasar tarihi başlangıç ve sonu itibarı ile stokların birim ve tutarlarının ayrıntılı listeleri (ayrıntılı mizanlar da)
 •  Hasar tarihinden önceki üç yıla ait yılları fiili stok sayımı listeleri detaylandırılmış haliyle

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında

 •  Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 •  Teknik servis raporu (Hasar nedenini gösterir)
 •  Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
 •  Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
 •  Hasarlı cihazın alım faturası
 •  Fotoğraf
 •  Onarım yapıldı ise onarım faturası
 •  Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları

İnşaat Sigortası Hasarlarında

 •  Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 •  Keşif özeti, hak ediş raporları
 •  İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 •  Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
 •  Proje, ihale sözleşmesi
 •  Fotoğraf
 •  Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmî belgeler (yangın hasarlarında itfaiye raporu, savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu vb.)
 •  Şantiye hasarlarında demirbaş kayıtları,

Makine Kırılması Sigorta Hasarlarında

 •  Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 •  Teknik servis raporu (Hasar n gösterir)
 •  Hasar ile ilgili teklifler
 •  Hasarlı cihazın alım faturası
 •  Fotoğraf
 •  Onarım yapıldı ise onarım faturası
 •  Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları
 •  Mobil-Hareketli makineler için operatör belgesi,operatör işe giriş bildirgesi ve ruhsat.

İnşaat Montaj Sigortası Hasarlarında

 •  Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 •  Keşif özeti, hak ediş raporları
 •  İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 •  Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
 •  Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Şahıs Sorumluluk Maddi Hasarlarında

 •  Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
 •  Sigortalının sorumluluğu bulunduğunu kanıtlayıcı bilgi/belge
 •  Teklifler ya da onarım yapıldı ise onarım faturası
 •  Zararı belirten talep yazısı
 •  Fotoğraf
 •  IBAN bilgisi

İşveren Sorumluluk Hasarlarında

 •  İş kazası tutanağı
 •  Sgk İş Kazası Bildirim Formu
 •  Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları,
 •  Talep Yazısı
 •  Epikriz raporu
 •  Mahkeme bilirkişi raporu
 •  Maaş bordrosu
 •  SGK işe giriş bildirgesi
 •  İş güvenliği müfettiş raporları

Maluliyet Durumunda

 •  Gelir durumunu gösterir belge,
 •  Hastane heyet raporu,
 •  İş görememezlik raporu,
 •  Reçete/fatura asılları

Vefat Durumunda

 •  Defin ruhsatı,
 •  Gelir durumunu gösterir belge,
 •  Ölü muayene otopsi raporu,
 •  Veraset ilamı,
 •  Vukualtı aile nüfus kayıt tablosu,
 •  Diğer belgeler

Tedavi Taleplerinde

 •  İş görememezlik raporu
 •  Fatura/reçete asılları

Ürün Sorumluluk Hasarlarında

 •  Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
 •  Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
 •  Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
 •  Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
 •  Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
 •  Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Genel Evraklar

 •  Talep yazısı
 •  Epikriz raporu
 •  Iban bilgisi

Vefat Durumunda

 •  Defin ruhsatı
 •  Ölü muayene otopsi raporu
 •  Veraset ilamı
 •  Vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu
 •  Gelir durumunu gösterir belge
 •  Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu

Maluliyet Durumunda

 •  Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu
 •  Gelir durumunu gösterir belge
 •  Hastane heyet raporu
 •  Reçete, fatura asılları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Yurtiçi sevkiyat söz konusu olduğunda;

 •  Sigortalı/sigorta ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı
 •  Poliçe aslı veya fotokopisi
 •  Emtea fatura aslı veya kopyası
 •  Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
 •  Navlun (Taşıma) faturası kopyası
 •  Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
 •  Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
 •  Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
 •  Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)
 •  İmza sirküleri
 •  Hasarlı emteaların resimleri
 •  Sigortalının banka bilgileri
 •  IBAN bilgisi
 •  Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer(ek) belgeler

Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda

 •  Sigortalı/sigorta ettirenin emteaya ilişkin beyan yazısı
 •  Poliçe aslı veya fotokopisi
 •  Emtea fatura aslı veya kopyası
 •  Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
 •  Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
 •  Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
 •  Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
 •  Varsa hasarlarla ilgili Resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
 •  Çeki listesi
 •  Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
 •  Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
 •  IBAN bilgisi
 •  Hasarlı emteaların resimleri
 •  Sigortalının banka bilgileri
 •  Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları söz konusu olduğunda;

 •  Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
 •  Poliçe aslı veya kopyası
 •  Emtea fatura aslı veya kopyası
 •  Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
 •  Navlun(taşıma) faturası kopyası
 •  Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
 •  Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
 •  Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
 •  Hasarlı emteaların resimleri
 •  Taşıma aracına ait belgeler
 •  Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı
 •  IBAN bilgisi
 •  Varsa emteaya iat nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
 •  Sigortalının banka bilgileri

Tekne Hasar Dosyalarında İstenilen Evraklar

 •  Sigortalı beyanı
 •  Denize elverişlilik belgesi
 •  Meteoroloji raporu
 •  Kurtarma teklifleri
 •  Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 •  Tamir ve diğer masraf faturaları
 •  Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
 •  Hasar resimleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Genel Evraklar

 •  Sigortalının rakamsal talebini, hasarın oluş şeklini ve tazminat ödemesi için banka bilgilerini içerir beyanı
 •  Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi (SSK Kaydı)
 •  İş sözleşmesi
 •  Maaş bordrosu
 •  Savcılık’a yapılan suç duyurusu
 •  Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
 •  Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
 •  Tanık ifade tutanakları
 •  Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş tarihine kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs diğer alacaklarına ilişkin belgeler
 •  Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
 •  Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
 •  Zarara istinaden suçu işleyen personelden mahsuben yapılan kesintilere ve/veya hesaben/ nakden alınan miktara ilişkin belge ve bilgiler.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.