Rüzgar Enerji Santrallerinde Risk Analizi ve Sigorta Programı

6. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara’da gerçekleşti. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen kongrede rüzgar enerjisi her yönüyle ele alındı.

Etkinlikte Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB) yönetim kurulu üyesi ve Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selva Eren, rüzgar enerji santrallerinde risk analizi ve sigorta programlarına ilişkin bir sunum yaptı.
Eren sunumda, rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) riskin ortaya çıkmasına neden olabilecek inşaat ve operasyon süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar, risk türleri, sigorta programının oluşturulması, sigorta sektöründeki RES’lere ilişkin mevcut sigorta uygulamaları ve RES sigorta uygulamalarının geliştirilmesi hakkında bilgi verdi.

RES’LERDE RİSK UNSURLARI SIRALANDI

Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selva Eren sunumun ilk bölümünde RES’lerdeki risk unsurlarını proje sahasının jeolojik ve fiziksel şartlarından dolayı türbin temel topraklama değerlerinin uygun olmaması, türbin kanat nakliyesinde yaşanan aksaklıklar, kış koşullarında türbin temel beton uygulamalarının montaja olumsuz etkisi, türbin noktasının fiziksel koşullarının montaja olumsuz etkisi, vinç, nakliye ve montaj ekipmanlarının yakıtlarının donması, türbin ulaşım yollarının donması ve kapanmasının nakliye ve montaj faaliyetlerine olumsuz etkisi, bakım sarf malzemelerinin (yağ, filtreler vs.) zamanında tedarik edilememesi, major operasyonların (jeneratör, dişli kutusu, rulman değişimi vs.) birim maliyetlerinin yüksek olması ve servis maliyetlerinin artması olarak sıraladı.

SİGORTANIN ÖNEMİ VURGULANDI

RES’lerde uygulanacak sigorta yöntemlerini ayrıntılı şekilde anlatan Eren, santrallerin büyük çaplı projeler olduğundan, yatırımcının, santral projesinin maruz kalabileceği tüm riskleri kapsayan sigorta poliçesinin kesintisiz bir süreçle yapılmış olması gerektiğine dikkat çekti.

“Sigorta teminatının yapısı ve şartları, tüm varlıkların maruz kalacağı bütün risklere karşı güvence verecek şekilde dizayn edilmelidir”diyen Eren, “sigorta fiyatlandırması ve muafiyeti piyasa koşullarına göre değil RES’lerin kendi dinamiklerine göre oluşturulmalıdır. Kar kaybı ve iş durmasına yol açabilecek risklerde santral dışında şebeke bağlantılarının özenle incelenmesi gerekmektedir. Hasar yönetimi en etkin ve doğru şekilde yönetilmesi önem arz eder” şeklinde konuştu.