Sabit Kıymet / Yangın Sigortaları

Sabit Kıymet / Yangın Sigortaları

Yangın Sigorta Poliçesi bireyin veya işletmenin sahip olduğu mal varlıklarını (ev, bina, fabrika, tesis, ev eşyaları, demirbaşlar, emtea, makine ve tesisatlar) aşağıda detayı verilen risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşan kayıpları tazmin eder.

Başlıca teminatlar yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikeler olup, bunlara ek olarak deprem, sel ve su baskını, dahili su, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler,hırsızlık,cam kırılması, yangın infilak mali sorumluluk risklerine karşı teminat altına alır.

Yangın poliçelerinde tanımlanan rizikoların gerçekleşmesi sonucu işletmenin üretim kapasitesinin azalması ve / veya işin durmasına bağlı olarak ortaya çıkan mali kayıpları (ciro azalması, sabit gider ve masrafların artışı, ve benzeri...) Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatları ile karşılanabilmektedir.