Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

Zorunlu Sorumluluk

Trafik (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk) Sigortası, Türkiye'de motorlu araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) olarak da bilinen bu sigorta poliçesi, trafikteki araçların neden olduğu kazalarda, karşı tarafa verilen maddi zararı karşılar.

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, ülkemizde gaz dağıtım şirketlerine ait tüpgaz dağıtım araçlarının yol açabileceği olası kazalarda karşı taraflara verilecek maddi zararları karşılamayı hedefleyen bir zorunlu sigorta türüdür.

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, ülkemizde madencilik sektöründe çalışan işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmasını sağlayan bir poliçedir. Diğer zorunlu sigorta poliçeleri gibi maddi hasarı teminat altına almayı amaçlayan bu sigorta, madencilik şirketlerinin ve maden işçilerin güvenliğini korur.

Şirketinizin sahip olduğu her türlü yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satışı ve kullanımı faaliyetleri esnasında oluşabilecek hasarlar ile tehlikeli atıkların zararsız hale getirilmesi esnasında oluşabilecek olaylarda kusur şartı aranmaksızın üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedenî zararları teminat altına alır.

Kıyı tesisi olan şirketlerde yaşanan bir olay sonucu Türkiye’nin iç suları veya kara sularında yaşanacak bir kirlilik vakasında; kirliliğin temizlenmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin uygulama masrafları, üçüncü şahısların yaralanması ve vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallara gelecek hasarları teminat altına alan sigortadır.

Bu sigorta ani ve beklenmedik şekilde oluşan kirlilikleri de kapsamı altına alan bir sigortadır. Zaman içinde oluşan kirlilikler bu sigorta kapsamına girmemektedir.

Hekimler, Diş Hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini icra ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemden başlayarak sözleşme süresi içerisinde mesleki hata sebebiyle kendilerine yapılan tazminat taleplerine ve bu süreçteki yargı masrafları ile tazminat kararı çıkması halinde hükmolunacak tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence vermektedir.

Yolcu taşımacılığında yurt içi ve yurt dışı hatlarda faaliyet gösteren firmalar için zorunlu olan karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, yolculuğun başından sonuna kadar sürücüyü, diğer çalışanları ve yolcuları güvenceye alır. Mola ya da farklı bir nedenden dolayı gerçekleşen bekleme durumları da sigorta poliçesinin kapsamı dâhilindedir.

Şirketiniz güvenlik hizmetleri amacı ile hizmet akdi dahilinde görev alan personelinizin görevleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası, deniz araçlarının seyir esnasında meydana gelen veya limanlarda oluşabilecek kazalardan kaynaklanan maddi zararları teminat altına alır. Deniz araçlarının sahiplerini mali risklerden koruyan ve zorunlu sigorta poliçeleri arasında yer alan bu sigorta çeşidi, denizcilerin ve deniz çevresinin korunmasına önemli bir katkı sağlar.

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası, çeşitli mesleklerde faaliyet gösteren kişilerin, yasal olarak belirtilen sertifikalara sahip olma zorunluluğuna ek olarak, bu sertifikalardan kaynaklanan maddi zararları karşılamayı amaçlayan zorunlu sigorta türleri arasında yer alır.

Zorunlu sigorta türleri arasında yer alan zorunlu paket tur sigortası, turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geziler esnasında müşterilerine sunduğu hizmetlerden kaynaklanan maddi zararlarını teminat altına alır.

Ülkemizdeki konut sahiplerinin yasal olarak yapmak zorunda olduğu bir sigorta türü olan zorunlu deprem sigortası (DASK), ülkemizde sıkça yaşanan doğal afetler arasında yerini alan depremlerde meydana gelen maddi hasarları güvence altına alır.

 

DASK Teminat Kapsamı

 

DASK deprem sigortası ile deprem sonucu meydana gelen hasarlara karşı binaların teminat altına alınması zorunludur. DASK sigortası ile deprem sonrasında zarar gören binalarda tamamen ya da kısmı meydana gelen hasarlar teminat altına alınmaktadır. DASK zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamındaki binaların bölümleri şunlardır;

 

 • Binaların temelleri ve ana duvarları
 • Bahçe, istinat ve bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Binada bulunan tavanlar ve taban bölümleri
 • Binada bulunan ve asansörler
 • Koridor ve sahanlıklar
 • Çatı ve bacalar
 • Yapıda bulunan benzer diğer tamamlayıcı bölümler olmaktadır.

 

DASK sigortası teminat kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır;

 

 •  Enkaz kaldırılması ile ilgili yapılan masraflar
 •  Kar oranlarında kayıplar ve kira mahrumiyeti durumları
 •  İş durması sonucu meydana gelen zararlar
 •  Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları
 •  Deprem haricinde binaların kendi kusurları nedeni ile hasara uğraması
 •  Deprem dahilinde binada olabilecek yangın, infilak yer kayması ya da tsunami gibi felaketler dışında meydana gelen hasarlar
 •  Tüm bedeni zarar durumları ve vefat edilmesi durumunda
 •  Manevi tazminat taleplerinde oluşan hasar ve zararlar DASK teminat kapsamı dışında olmaktadır.

 

DASK Sigortası Fiyatları

 

DASK sigorta fiyatları sigorta şirketlerine göre farklı uygulanmamaktadır. Zorunlu deprem sigortalarında meskenlere yapılan sigorta bedellerinin ‘Zorunlu Deprem Sigorta Tarife ve Talimatı’ doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Uygulanan fiyat talimatta belirtilen azami teminat tutarından fazla olmamaktadır. DASK sigorta bedeli tespit edilirken;

Sigortası yapılacak olan meskenin zorunlu deprem sigortası tarifesinde belirtilmiş olan metrekare bedeli

Sigortası yapılacak olan meskenini brüt yüzölçümü çarpılarak bulunan sonuç DASK sigortası fiyatının temelini oluşturmaktadır.

Meskenin değeri azami teminat tutarını aşıyor ise aşan kısım için isteğe bağlı olarak ek teminat alınması sağlanabilir. Sigortalı kişi isteğe bağlı olarak meskeni için ek teminat sigortası yaptırabilir. Ek teminat sigortası yaptırılması için konut sigortası olması gereklidir