Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

İsteğe Bağlı Sorumluluk

Üçüncü Şahıs Sorumluluk ve Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (sadece deniz yetki alanları için geçerlidir) poliçelerinde verilen çevre kirliliği teminatı ani ve kazaen gerçekleşen çevre kirliliği teminatı ile sınırlıdır. Bu durumda tedricî kirlenmeler teminat kapsamı dışında kalır. Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında ise gerek ani ve kazaen gerekse tedricî kirlenme teminatı bulunmamakta ve firmalar için yüksek maliyet oluşturacak temizleme masrafları kapsam dışı tutulmaktadır. İşletmeler için özel tasarlanan ilgili poliçede ani ve kazaen gerçekleşen kirlenmelere ek olarak tedricî kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.

Şirketinizin veya şirket çalışanlarının, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedenî ve maddi zararlardan dolayı kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Olası bir kaza durumunda, kazaya maruz kalan kişinin ölmesi, yaralanması veya sakat kalması, aynı zamanda üçüncü şahıslara ait olan mallarda maddi zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini karşılamak üzere kurgulanmış sigortalardır.

Bu sigorta ürününde, kasten veya kasti olarak yapılan zarar ve ziyanları, sigortalıya hizmet akdi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından yapılan tazminat talepleri teminat dışında kalmaktadır.

Şirketinizde çalışan kişilerin, iş yerinde yaşanacak kazalarda işverenin sorumluluğu nedeniyle yapacakları tazminat taleplerine karşı işvereni teminat altına alan sigorta ürünüdür. Ayrıca, SGK tarafından iş kazası nedeni ile işverene karşı açtığı tazminat taleplerini de güvence altına almaktadır.

İşletmeniz tarafından üretilen veya sunduğunuz ürünlerin kullanımı sırasında üçüncü şahıslara veya mallara vereceği hasarı güvence altına alan sigortadır.

 

Sorumluluk Sigortaları kapsamında sunulan Ürün Geri Çağırma Sigortası son derece önemli teminatlar içeren bir üründür.

Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Avukat, mimar, mühendis vb. meslek sahiplerinin, ihtisas alanı içerisindeki uzmanlık uygulamaları esnasında oluşabilecek hataların ve/veya yetersiz işlerin sonucunda, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.