Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

img

Mutabakatlı Kıymet Takdiri Nedir?

Sigorta konusu kapsamına giren varlıkların belirli kanun ve mevzuatlar baz alınarak yeni ikame ve/veya rayiç değerlerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalardır. Sonrasında eksper tarafından bir rapor hazırlanır ve poliçeye “mutabakatlı kıymet esasına göre tanzim edilmiştir” ibaresi koyulur. Bina, sabit tesisat, makineler, demirbaş, dekorasyon ve ev eşyaları gibi sigortalanacak değerler için (ticari mallar hariç) sigortacı ve sigortalının karşılıklı rızasıyla görevlendirilecek bilirkişilerce değer tespit edilir; bu değer üzerinden sözleşme yapılması durumunda mutabakatlı kıymet takdiri söz konusudur. Bu durumda, rapor tarihinden itibaren meydana gelecek hasarlarda, taraflarca bu değere itiraz olunamaz. Bu kıymet en çok 1 yıl için geçerlidir. Bu süre zarfında, çeşitli nedenlerle yeni değerlendirmeler yapmak da mümkündür.