Enerji Sigortaları

Enerji Sigortaları

Enerji sigortalarında inşaat - montaj dönemi ve faaliyet döneminde teminat sağladığımız işletmeler:

Teminat Sağladığımız İşletmeler

 • Doğal Gaz Çevrim Santralleri
 • Termik Santral
 • Petrol Üretim
 • Hidroelektrik Enerjisi Üretim (HES)
 • Güneş Enerjisi Üretim (GES)
 • Rüzgâr Enerjisi Üretim (RES)
 • Jeotermal Enerjisi Üretim
 • Bio-termal Enerjisi Üretim
 • Rafineri/ Hidrokarbon İşleme tesisleri
 • Boru Hattı,Depolama tesisleri/terminaller
İnşaat & Montaj Dönemi Teminatları
 • İnşaat All Risks
 • Montaj All Risks
 • İşveren Mali Mesuliyet
İşletme Dönemi Teminatları
 • Yangın All Risks
 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • Grev, Lokavt, Terör (SRCC) Teminatı
  (yukarda belirtilen ana teminatlara ek olarak)
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • Makina Kırılması Teminatı
 • Genişletilmiş Makina Kırılması (CMI) Teminatı
 • Kâr Kaybı Teminatı
 • İşletme Genel Sorumluluk
 • Çevre Kirliliği Teminatı