İletişim Formu Aydınlatma Metni

1. Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik A.Ş veri sorumlusu sıfatıyla, işbu internet sitesine giren kişilerin iletişim formu doldurarak kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi yönünden ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen hüküm kapsamında yapılmaktadır.

2. İşbu form doldurulmak suretiyle ad soyad, e-posta, telefon olarak paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Rönesans Reasürans Ve Sigorta Brokerlik A.Ş tarafından işlenmektedir.

3. Bu kapsamda, kişisel verileriniz Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

4. Paylaşmakta olduğunuz kişisel veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

5. Şirket tarafından hangi kişisel verilerin işlendiğini ve bu kişisel veriler bakımından mevcut olan haklarınızı öğrenmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunması kategorisi altında yer alan KVKK Politikamızı ziyaret ediniz.

6. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

7. Veri Sorumlusu sıfatıyla , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Çerez Politikamız ve Çerez Aydınlatma Metni